POLISH-CANADIAN
WOMEN'S FEDERATION
BRANCH NO 8 OTTAWA

B O A R D  of  D I R E C T O R S


Branch no 8 in Ottawa

Ewa L. Zadarnowska
2071 Cabot Street
Ottawa, Ontario K1H 6J7
Tel.: (613) 739-8663
e-mail: ewazadar@hotmail.com
President
Barbara Anna Owczarek Vicepresident
Alicja Styƛ Treasurer
Bronisława Nawrot
Barbara Woźniak
Board members
Regina Forester
Ewa Konopacka
Audit Committee
Czesława Kwiatkowska Nominating Committee

Terms of office for Branch no 8 in Ottawa

1994 - Ewa L. Zadarnowska
1993 - 1994Krystyna Makomaska
1991 - 1993Tatiana Okrasa
1990 - 1991Jadwiga Domańska
1989 - 1990Regina Forester
1986 - 1989Maka Sozańska
1985 - 1986Maria Zaborska
1983 - 1985Ziuta Król
1981 - 1983Danuta Tabaka
1980 - 1981Janina Szpakowska
1978 - 1980Jadwiga Domańska
1977 - 1978Zofia Zawidzka
1976 - 1977Ewa Konopacka
1975 - 1976Zofia Zawidzka
1974 - 1975Teresa Miszkiel
1973 - 1974Danuta Hauck
1972 - 1973Weronika Ramik
1971 - 1972Regina Forester
1970 - 1971Wanda Zatłokal-Garlicka
1968 - 1970Mirosława Gawalewicz
1966 - 1968Weronika Ramik
1965 - 1966Maria Zaborska
1964 - 1965Ewa Konopacka

Początek strony


Terms of office for Polish-Canadian Womens' Federation in Canada

Polish-Canadian Womens' Federation, Board of Directors

2012-Ewa L. Zadarnowska
2006-2012Dr Iwona Bogorya-Buczkowski
2002-2006Anna Szufnara
1996-2002Dr Iwona Bogorya-Buczkowski
1992-1996M. Irena Kremblewski
1989-1992Mira Gawalewicz
1980-1989Ludwika Sas-Korczyńska
1977-1980Wanda Zalutyńska
1970-1977Alina Kozłowiecka-Kennedy
1963-1970Dr Krystyna Żurowska
1960-1963Irena Berezowska
1956-1960Jadwiga Dobrucka

Początek strony