FEDERACJA POLEK W KANADZIE
OGNIWO NR 8 W OTTAWIE

K A L E N D A R I U M


1964-1970

1971-1980

1981-1990

1991-2000

2001-2003


1964-65 Ewa Konopacka

1965-66 Maria Zaborska

1966-67 i 1967-68 Veronika Ramik

1968-69 i 1969-70 Mirosława Gawalewicz

Początek strony


1970-71 Wanda Zatłokal-Garlicka

1971-72 Regina Forester

1972-73 Weronika Ramik

1973-74 Danuta Hauck

1974-75 Teresa Miszkiel


1975-76 Zofia Zawidzka

1976-77 Ewa Konopacka

1977-78 Zofia Zawidzka

1978 - 79 i 1979 - 80 Jadwiga Domańska

Początek strony


1980-81 Janina Szpakowska

1981-82 i 1982-83 Danuta Tabaka

1983-84 i 1984-85 Ziuta Król

1985-86 Maria Zaborska

1986-87, 1987-88 i 1988-89 Maka Sozańska

1989-90 Regina Forester

Początek strony


1990-91 Jadwiga Domańska

1991-92 i 1992-93 Tatiana Okrasa

1993-94 Krystyna Makomaska

1994-95 Ewa Zadarnowska

1995-96 Ewa Zadarnowska

1996-97 i 1997-98 Ewa Zadarnowska

1998-2000 Ewa Zadarnowska

Początek strony


2001-02 Ewa Zadarnowska


Kalendarium jest oparte na materiałach z "Informatora" oraz z archiwów Ogniwa nr 8 Federacji Polek w Kanadzie. Tekst przygotowała Ewa Konopacka.

Początek strony