FEDERACJA POLEK W KANADZIE
OGNIWO NR 8 W OTTAWIE

S P R A W O Z D A N I A2016

2015

Początek strony


2014 - ROK JUBILEUSZOWY

Początek strony


2013

Początek strony


2012

Początek strony


2011

Początek strony


2010

Początek strony


2009

Początek strony


2008


2007


2006

Początek strony


2005


2004

Początek strony


2003

Początek strony


Lista stypendystów Federacji Polek w Kanadzie, Ogniwo #8

Początek strony


Dyplomy i listy uznania:

Początek strony


Z D J Ę C I A

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002 i wcześniej

Początek strony