Federacja Polek w Kanadzie, Ogniwo nr 8 w Ottawie

FEDERACJA POLEK
W KANADZIE
OGNIWO NR 8 OTTAWA


INFORMATOR

GRUDZIEŃ 2002

Ogniwo nr 8 - Ottawa

(listopad 2001 - czerwiec 2002)

Po wstrząsach 11 września, w ogólnej atmosferze strachu i smutku zorganizowałyśmy koncert poetycko - muzyczny pt. "Potrzeba nam ciszy" oparty na poezji Anny Moszczyńskiej. Razem z poetką wystąpili: Barbara Szarek - sopran i Piotr Cybula (17-letni wirtuoz studiujący w Montrealu) - skrzypce. Publiczność nie chciała wychodzić z sali, co świadczy o poziomie koncertu.

W maju 2002 r. był następny koncert, tym razem jazzowy, z młodą wokalistką Kingą Górny i jej orkiestrą. Ten udany koncert przygotowany z inicjatywy Barbary Woźniak odbył się w Nepean, gdzie młodą artystkę o pięknej barwie głosu przedstawiłyśmy kanadyjskiej publiczności.

Dla powiększenia funduszy urządziłyśmy tradycyjne "Andrzejki" - tym razem w zmienionej formie, bo "karciane", i z dobrze zaopatrzoną kawiarenką. Pomysł się wszystkim podobał, więc powtórzymy go w tym roku.

Sprzedawałyśmy książkę z kuponami "Entertainment". Dwukrotnie brałyśmy też udział w "walkathons for breast cancer". Już pięć lat pod rząd maszerujemy 5 km, poprawiamy nasze rekordy czasowe (na dowód mamy medale) i daje to nam wielką satysfakcję.

W kwietniu odbył się XX konkurs recytatorski dla dzieci i młodzieży, który cieszy się ogromnym poparciem i zainteresowaniem całej ottawskiej Polonii. Było czterdzieścioro kandydatów w czterech grupach wiekowych. Barbara Woźniak przygotowała dyplomy, opiekowała się jury i pomagała w rozdaniu nagród. Hanna Kiełczewska przygotowała poczęstunek dla dzieci i z pomocą innych pań czuwała nad porządkiem. Lois Raczkowski dekorowała salę przed konkursem, a Barbara Deminet i Halina Celińska były przy rejestracji. Wszyscy uczestnicy otrzymali słowniki. Były po trzy nagrody w każdej grupie i trzy nagrody specjalne. Pierwsze miejsca upoważniają do udziału w konkursie Fundacji im. Wł. Reymonta w Toronto. Obie szkoły dostarczyły też prace uczniów na wystawę. My wystawiłyśmy również planszę przedstawiającą historię konkursów Ogniwa nr 8 w Ottawie.

Ewa Konopacka opracowała historię i kalendarium naszego Ogniwa. Zadziwiające, ile zrobiono przez trzydzieści osiem lat.

Od dwudziestu lat dajemy stypendium studentowi wydziału slawistyki Uniwersytetu Ottawskiego. W tym roku stypendium - otrzymała Francuzka-Kanadyjka Mireille Savard.

Popieramy wiele miejscowych akcji, pracując i poświęcając wiele godzin, np. jako członkinie Friends of National Library uczestniczymy w zbieraniu, ocenianiu i sprzedaży używanych książek, z czego cały dochód jest przeznaczony na zakup książek dla Biblioteki Narodowej Kanady.

Dwie nasze członkinie zostały uhonorowane odznakami Ontario Volunteer za 15 i 5 lat pracy w organizacji, a w tym roku następne dwie panie były mianowane do odznaczenia.

Jak co roku dekorowałyśmy też choinkę w National Arts Center. Wszystkie zabawki nasze panie wykonały ręcznie.

19 czerwca 2002 odbyło się Walne Zebranie, na którym został wybrany nowy zarząd Ogniwa:

  • Ewa Zadarnowska - prezes;
  • Wanda Garlicka - wiceprezes;
  • Danuta Senkowska - skarbnik;
  • Halina Celińska - sekretarka i delegatka do KPK;
  • Ruta Rappak - sekretarka korespondencyjna;
  • Lois Raczkowski - delegatka do Council of Women;
  • Barbara Deminet, Bronisława Nawrot, Lois Raczkowski, Barbara Woźniak - członkinie Zarządu;
  • Regina Forester i Ewa Konopacka - Komisja Rewizyjna;
  • Elżbieta Bajger; Czesława Kwiatkowska i Łucja Peszko - Komisja Nominacyjna.

Na zebraniu zostały wręczone dyplomy International Volunteer Award i Honorowe Członkostwo Ewie Konopackiej.

Na Zjeździe honorowe członkostwo zostało również przyznane Ludwice Rzepeckiej i pośmiertnie Jadwidze Domańskiej.

Dwie delegatki naszego Ogniwa brały udział w XIV Zjeździe Federacji w Edmonton. Dziękujemy za opiekę i przyjemną atmosferę w stolicy Alberty.

Ciągle zbieramy używane znaczki na trening psów dla niewidomych "eye seeing dogs". Dałyśmy również $500.00 na zakup pianina do Domu Polskiego SPK.

Na zakończenie chciałabym podkreślić, że nasze Ogniwo współpracuje ze wszystkimi organizacjami polonijnymi na terenie Ottawy.

Ewa Zadarnowska - prezes
23 czerwca 2002 r.

Początek strony