Federacja Polek w Kanadzie, Ogniwo nr 8 w Ottawie

FEDERACJA POLEK
W KANADZIE
OGNIWO NR 8 OTTAWA


INFORMATOR

CZERWIEC 2003

Ogniwo nr 8 - Ottawa

(czerwiec 2002 - kwiecień 2003)

Po wyborach do Zarządu, zabrałyśmy się do uporządkowania naszych dokumentów. Pracowała nad tym z wielkim zapałem Ewa Konopacka. Rezultatem tej pracy była napisana historia naszego Ogniwa i wydane 41-no stronicowe Kalendarium, które stanowiło podstawę do naszej stronicy internetowej www.kpk-ottawa.org/fpk. Jesteśmy bardzo dumne z tego przedsięwzięcia, została zrobiona olbrzymia praca. Dokumenty zostały posegregowane w kopertach, kadencjami przewodniczących. Szalenie ciekawie jest czytać, jak dużo pracy zostało zrobione przez te lata. (Zwłaszcza, że za rok będziemy obchodziły nasze 40-to lecie).

Uporządkowałyśmy też Informatory, według numerów i lat (mamy chyba całość od 1964 r., chyba - bo trudno zorientować się według pogmatwanej numeracji) i oddałyśmy do introligatora, żeby nam je oprawił, będzie prawdopodobnie sześć tomów.

Zebrałyśmy wśród znajomych ubrania, dwie duże paki, do wysyłki na wschód - Białoruś, Ukraina. Już dotarły na miejsce.

Zebrałyśmy pudlo używanych znaczków. Cel - trening psów dla niewidomych.

5-go października w Sali Domu Polskiego SPK zorganizowałyśmy wystawę prac młodzieżowych z konkursu "Złota Rybka". 50 prac rozwieszonych na ściankach i sztalugach podziwiała publiczność ottawska. Bardzo się wszystkim podobały prace młodych artystów.

W październiku trzy członkinie były na Zjeździe KPK w Winnipeg'u. Ewa Zadarnowska była wybrana (za namową) sekretarką Zjazdu. Była to bardzo nieprzyjemna funkcja. Strasznie dużo żmudnej pracy, więc nic dziwnego, że nikt nie chciał się podjąć tej funkcji. Jedynie ciekawe to, że uwidocznione były różne gry, jak się słuchało taśmy. N.p. czytając Informator FPK z grudnia 2002 r., dowiadujemy się, że Ogniwo #9 dało na Zjazd KPK proxy p. J. Pierzchajlo, a w imieniu Ogniwa #9 na Zjeździe głosowała p. Wojtczak. P. J. Pierzchajlo nie było na Zjeździe.
O ile wiem to statut nie pozwala na przekazywanie proxy innej osobie niż przewiduje oryginalna proxy. To definitywnie niedopatrzenie ze strony Komisji Skrutacyjnej.
Winnipeg bardzo nam się podobał jako miasto. Miałyśmy też okazje zwiedzić muzeum zapoczątkowane przez Ogniwo #7. Ciekawa była wystawa.
Bardzo dziękujemy p. Zofii DeWitt za gościnność.

Na akademii 11-go Listopada, przewodnicząca Ogniwa #8, Ewa Zadarnowska została odznaczona Srebrną Odznaką Honorową KPK w uznaniu wybitnych zasług dla dobra Polonii Kanadyjskiej. Była to dla niej niespodzianka.

6-go kwietnia odbył się XXI Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Polskiej dla dzieci i młodzieży. 37-ro dzieci recytowało wiersze swego wyboru.
Wybór wierszy doskonały, wiersze nie powtarzały się. Były cztery grupy wiekowe. W każdej grupie były trzy główne nagrody pieniężne, dyplomy, książki.
Oprócz tego były nagrody specjalne, wyróżnienia, płyty kompaktowe, kalendarzyki i pióra. Wszyscy uczestnicy otrzymali książki i dyplomy uczestnictwa.
O wygranych decydowało 5-cio osobowe jury składające się z miłośników poezji.
Przygotowałyśmy też wystawy prac dzieci z obu szkół podstawowych i tablicę historii konkursów. Wszystkie organizacje polonijne Okręgu Stołecznego i Ambasada RP ufundowały nagrody na ten konkurs.

Niektóre zebrania poświęcałyśmy sobie, np. przygotowywanie wykrojów na szycie lalek i ubranek z gałganów, tak jak to dawniej szyły matki - żony pionierów. Planujemy wystawę.

Był też wykład Danuty Senkowskiej o masażu twarzy "facial reflexology". Bardzo ciekawy wykład. Panie proszą o powtórzenie go.

5-go stycznia był urządzony wspólny ze wszystkimi organizacjami polonijnymi i Ambasadą RP Opłatek. Organizacje złożyły się, a komitet organizacyjny przygotował poczęstunek i atrakcje. Wera Ramik reprezentowała nasze Ogniwo.

Na prośbę Ethnocultural Council przeprowadziłyśmy survey wśród Polonii na temat cukrzycy i związanych z tym problemami.

16-go kwietnia trzy członkinie Zarządu p. Wanda Garlicka, Bronisława Nawrot i Ewa Zadarnowska były obecne na przyjęciu z okazji wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Również byli obecni reprezentanci innych krajów też wchodzących do Unii. Poznałyśmy reprezentantów z innych grup etnicznych, co może się przydać w przyszłości. Na tym przyjęciu organizowanym przez ambasadora Grecji był obecny też ambasador amerykański p. Cellucci, który mile z nami rozmawiał.

26-go kwietnia urządzamy prelekcję, spotkanie autorskie z dziennikarką, pisarką p. Bożeną Sawa, która przedstawi nam swoją książkę "Romans z angielskim".

27 kwietnia urządzamy składkowe "Wielkanocne Jajko" dla członkiń z rodzinami w gościnnym domu Reni Miszkiel.

Z wiosną zaczniemy nasze marsze - spacery, żeby być w dobrej kondycji na 11-go maja, kiedy to maszerujemy na 5 km. Jest to dobry cel, bo zbieramy pieniądze na leczenie raka piersi.

21-go maja urządzamy koncert p.t. "Ballady Wileńskie" w wykonaniu artystki z Wilna, Litwa, która przyjedzie na tournee po Kanadzie.

W czerwcu bierzemy też udział w Festiwalu Polskim, gdzie będziemy prowadziły szpitalik dla misiów, jak i inne gry dziecinne.

Zapraszamy panie na naszą stronę internetową: http://www.kpk-ottawa.org/fpk, tam będą nasze najnowsze informacje.

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy Paniom i Ich Rodzinom wszystkiego najlepszego, oby wiosna rozpędziła wszystkie te wirusy, które nam zagrażają.

Ewa Zadarnowska - prezes
kwiecień 2003 r.

Początek strony