Federacja Polek w Kanadzie, Ogniwo nr 8 w Ottawie

FEDERACJA POLEK
W KANADZIE
OGNIWO NR 8 OTTAWA


INFORMATOR

STYCZEŃ 2004

Ogniwo nr 8 - Ottawa

(kwiecień 2003 - październik 2003)

Kwiecień 2003 - Ogniwo świętowało Wielkanocne Jajko - lunch u Reni Miszkiel. Było bardzo przyjemnie i smacznie. Po krótkim zebraniu czytałyśmy wiersze ulubionych przez nas poetów i dyskutowałyśmy na wszelkie tematy. Panowie grali w bridge'a.

Maj 2003 - Wkrótce po tym urządziłyśmy spotkanie w sali parafialnej z Bożeną Sawa, autorką książki "Romans z angielskim" i wspaniały koncert "Ballady Wileńskie" z Marią Krupowies, która przyjechała do Kanady z Wilna, Litwa. Pani Maria śpiewała w 8-miu językach i oczarowała nas wszystkich.

Odbyło się spotkanie z Białorusinami, którzy oczarowani koncertem M. Krupowies, później zaprosili przewodniczącą na spotkanie z ich grupą.

11 Maj - National Capital 5 km Walkathon - jak co roku bierzemy udział w marszu, zbierając pieniądze na walkę z rakiem piersi. Czas do pobicia 53 min./ 5 km.

W Ottawie odbywał się Zjazd SPK. Przewodnicząca była zaproszona na otwarcie i w związku z tym nasze panie zajmowały się żonami delegatów, obwożąc je po Ottawie i pokazując ciekawe zakątki stolicy Kanady.

Czerwiec 2003

7 VI byłyśmy zaproszone na uroczyste zakończenie roku szkolnego w obu szkołach polskich. Przewodnicząca i vice-przewodnicząca podzieliły się szkołami.

21 - 22 VI - Brałyśmy udział w Festiwalu Polskim urządzanym przez klub sportowy "Białe Orły", gdzie miałyśmy szpitalik dla misiów i zabawy dla dzieci.

Sierpień 2003 - Urządziłyśmy koncert wspaniałego, młodego pianisty z Polski Tomasza Gumieli. Tomasz szykuje się do konkursu szopenowskiego w 2005 r.

14 VIII - wspólnie z wszystkimi organizacjami zorganizowałyśmy pożegnanie konsula p. Janusza Wacha z rodziną. Tego dnia zgasło światło w całej prowincji. Spotkanie odbyło się przy świecach i latarkach. W prezencie pan konsul otrzymał rzeźbę eskimoską, a żona otrzymała kwiaty i książkę Federacji (naszego Ogniwa).

Od czerwca do sierpnia byłyśmy zaproszone miedzy innymi na otwarcie Zjazdu SPK, Święto Żołnierza przez SPK, piknik SPK, piknik Chóru im. I. Paderewskiego, i na inaugurację Dnia Muzeum przez mera Ottawy p. B. Chiarelli.

Wrzesień 2003 - z okazji miesiąca "Ovarian Cancer" w Ottawie, 5 IX - brałyśmy udział w całodziennym sympozjum na ten temat. Rak jajników jest trudny do wykrycia i statystyki mówią, że na 10 kobiet z wykrytym rakiem (jajników) jest 6 wypadków śmiertelnych. Rocznie 2600 kobiet w Kanadzie choruje na tą chorobę. It is the most serious gynecologic cancer. A PAP smear does not detect ovarian cancer - it detects cervical abnormalities.

Otrzymałyśmy od introligatora cztery duże tomy oprawionych "Informatorów" za okres od 1964 do 2002 r. Książki są ślicznie oprawione i przyjemnie jest je czytać.

Od marca pracowałyśmy nad zdobyciem funduszy na stypendium dla sportowca polskiego pochodzenia, Stefana Wojcikiewicza, który trenuje, aby brać udział w Olimpiadzie w Atenach w 2004 roku. Wręczyłyśmy mu już czek na $750 i jak wróci z Europy, damy mu drugi czek w wysokości $150.00.

Federacja Polek, Ogniwo 8, w Ottawie dziękuje następującym organizacjom i osobom prywatnym za pomoc w uzyskaniu tak pokaźnej sumy stypendium:

Polish War Veterans Society of Marshal J. Pilsudski Inc. (Montreal)    $ 200.00
Koło Pań przy Stowarzyszeniu Polskich Kombatantów, Ottawa$ 100.00
Federacja Polek, Ogniwo #8, Ottawa$ 100.00
Klub Sportowy "Białe Orły", Ottawa$ 100.00
Kongres Polonii Kanadyjskiej, Okręg Ottawa$ 50.00
Klub Seniorów "Ognisko", Ottawa$ 50.00
Federacja Polek, Ogniwo #18, Hamilton$ 50.00
Federacja Polek, Ogniwo #9, Montreal$ 50.00
Federacja Polek, Ogniwo #7, Winnipeg$ 50.00
Pierwszy czek razem   $ 750.00
Kongres Polonii Kanadyjskiej, Okręg Montreal$ 100.00
J. Matejko$ 50.00
Drugi czek razem   $ 150.00
W sumie stypendium wyniosło   $ 900.00

Specjalnie dziękujemy pani Danucie Wróblewskiej-Padowicz za rozpowszechnienie naszej prośby wśród montrealskich organizacji. Dostałyśmy podziękowania od rodziców Stefana, jak i z Ethnocultural Council, którzy zwrócili się do nas z tym problemem, gdyż mimo obietnic ze strony pani Betowskiej, że czek w drodze, nic nie zostało załatwione od 2000 r.

28 IX 2003 - Zorganizowałyśmy wieczór ze sztuką Kazimierza Brauna "Tamara L" w wykonaniu artystów Salonu Muzyki i Poezji z Toronto. Po spektaklu było małe przyjęcie i spotkanie z artystkami.

11 IX - Wycieczka do Barry's Bay i Wilna ontaryjskiego na zwiedzenie parku im. J. Żurakowskiego i Centrum Kaszuby. Odwiedziłyśmy też tam naszą członkinię, która teraz mieszka w Barry's Bay, u niej też zjadłyśmy smaczny lunch.

W dniu 20-go września 2003 brałam udział w Radzie Kongresu w zastępstwie chorego prezesa KPK, Okręg Stołeczny, dr Jerzego Zarzyckiego.

27 IX zostałyśmy zaproszone na uroczyste otwarcie roku szkolnego do zachodniej szkoły polskiej gdzie proszono nas o opowiedzenie dzieciom (kilku słów) o naszej organizacji. Po dwie organizacje były przydzielone do klas. Federacja Polek i Panie przy SPK zostały przydzielone do klasy 3-ciej. Dzieci zadawały nam pytania i też odpowiadały na nasze pytania. Było to bardzo ciekawie.

Październik 2003 - jak co roku brałyśmy udział w sprzedaży książek jako przyjaciele biblioteki Narodowej. Brały w tym udział dwie panie.

4 X - wzięłyśmy udział w największej "Ottawa Bake Sale" zorganizowanej przez organizację charytatywną Christmas Exchange. Dochód z tej sprzedaży idzie na jedzenie dla biednych i bezdomnych.

18 X - Dwie panie wzięły udział w Leadership Forum w Toronto. 17 członkiń wypełniło ankietę. Szkoda, że tak rzadko możemy się wszystkie spotykać. Było nam bardzo miło. Dziękujemy za gościnność paniom z Hamiltonu i Toronto (Etobicoke, Mississauga, Scarborough).

27 X - W imieniu Kongresu obwiozłam po ciekawszych miejscach Ottawy prof. Krzysztofa Zanussi oraz zorganizowałam lunch z jego udziałem w ramach obchodu 60-ciolecia Polskiego Instytutu Naukowego w Kanadzie (PINK). Wszyscy orzekliśmy, że prof. Zanussi to czarujący człowiek. Wieczorem byłyśmy na filmie i wykładzie profesora.

Trzy panie należą do komitetu pomocy osobie częściowo sparaliżowanej po tętniaku (anurism), robimy jej zakupy, pomagamy w płaceniu rachunków i wozimy do lekarzy. Jak istnieje potrzeba, to opiekujemy się naszymi chorymi paniami, robiąc im zakupy, czy też przywozimy na zebrania i imprezy.

Z przykrością zawiadamiamy o śmierci syna naszej długoletniej członkini, który zmarł na raka w wieku lat 50. Składamy państwu Ramik wyrazy głębokiego współczucia.

Listopad 2003 - urządzamy Akademię z okazji 85-tej rocznicy odrodzenia się niepodległej Polski oraz wieczór autorski pani Anny Łabieniec.

Dla zdobycia funduszy na nasze cele sprzedajemy książkę "Entertainment".

Dotacje w okresie sprawozdawczym:
Nasze Ogniwo dało następujące dotacje na:

  • Breast Cancer Research
  • Złoty gwoźdź do sztandaru harcerskiego Szczepu żeńskiego "Zorza" w Scarborough
  • Bibliotekę Polską w Montrealu
  • oraz dołączyłyśmy się do zakupu kopiarki dla szkoły w małym mieście w Polsce.

W ostatnich dniach dołączyły do nas trzy młode panie. Organizacja powiększa się.

Nasza stronica internetowa: http://www.kpk-ottawa.org/fpk

Podaję ciekawą stronę - gazeta internetowa Polonii Transatlantyk Nadziei http://www.Tnpolonia.com.

Składamy wszystkim Paniom i ich Rodzinom wszystkiego najlepszego z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2004.

Ewa Zadarnowska - prezes
30 X 2003 r.

Początek strony