Federacja Polek w Kanadzie, Ogniwo nr 8 w Ottawie

FEDERACJA POLEK
W KANADZIE
OGNIWO NR 8 OTTAWA


INFORMATOR

CZERWIEC 2004

Ogniwo nr 8 - Ottawa

(grudzień 2003 - maj 2004)

Okres sprawozdawczy był dla nas bardzo intensywny, ciągle coś się działo w Polonii i nasza obecność była mile widziana.

Grudzień 2003 - Zostałyśmy zaproszone na koncerty do obu polskich szkol. Podziwiałyśmy dzieci, które przygotowały bardzo ładny program. Występowały tu dzieci, które brały udział w naszych konkursach recytatorskich. Nasza organizacja została wymieniona jako ta, która urządza corocznie konkursy dla dzieci i młodzieży już od 1977 roku. Było nam bardzo miło, że nasza praca nie idzie na marne.

- Brałyśmy też udział w dorocznym opłatku Council of Woman "pot luck", (gdzie przyniosłyśmy nasze babki), w opłatku SPK, KPK Okręg Stołeczny i ambasady RP oraz Friends of National Library and Archives.

- Obchodziłyśmy święto Barburki, czyli imieniny Barbary, a mamy je dwie, więc było wesoło. Zdecydowałyśmy, że niektóre z nas wezmą udział w walkathonie na walkę z MS (multiple sclerosis) w końcu kwietnia.

Styczeń 2004 - Ogłosiłyśmy konkurs czytelniczy dla dzieci i młodzieży po tytułem

"Książka - Mój Przyjaciel, nie zdradzi, nie wyśmieje, a nauczy wiele". Dzieci musiały opowiedzieć nam, jaką książkę ostatnio przeczytały, kto ją napisał i dlaczego nam ją polecają; jedna stronica tekstu.

Otrzymałyśmy 60 odpowiedzi z obu polskich szkół podstawowych.

Teraz jury przegląda i ogłosi decyzje.

Drugi konkurs ogłoszony w tym samym czasie to XXII Konkurs Recytatorski, który odbędzie się 18 kwietnia 2004 w Domu Polskim SPK. Laureaci naszych konkursów wezmą udział w konkursie recytatorskim ogłoszonym przez Fundacje im. Reymonta w Toronto w maju.

Luty - Wzięłyśmy udział w inauguracji dnia dziedzictwa (Heritage Day) na zaproszenie mera miasta Ottawa, pana B. Chiarelli. Zbiegło się to z dyskusją nad budżetem miasta, więc miałyśmy okazję okazać nasze niezadowolenie nad obcięciami budżetowymi dla sztuki, bibliotek i grantów dla różnych organizacji. List z protestem był rozdany członkiniom i każda tak jak uważa wysłała do swego radnego.

Lois Raczkowski jest naszą delegatką do Council of Woman i uczęszcza na ich zebrania, a później przekazuje nam odpowiednie informacje.

Marzec - Wzięłyśmy udział w lunchu i spotkaniu z autorami książki "A Question of Honor", w spotkaniu z malarzem na szkle p. Waldemarem Majcherem i geografem podróżnikiem p. Jerzym Adamuszkiem.

Rozpoczęłyśmy pracę nad segregacją książek dla Friends of National Library annual Book Sale. Co wtorek spędzamy tam cztery godziny, przeglądamy, dzielimy na tematyczne grupy i pakujemy książki do pudeł.

Ponieważ ogniwo nasze było jedną z organizacji, które założyły polską szkołę sobotnią, pracowały tam jako pierwsze nauczycielki, zostałyśmy zaproszone na spotkanie z nauczycielkami w związku z obchodami 50-ciolecia szkół.

Otrzymałyśmy trzy paczki książek polskich po zmarłej pani A. Gwadera McKay. Segregujemy i darowujemy bibliotekom polskim w Ottawie i Montrealu.

DOTACJE I POMOC

Dostarczyłyśmy pudło używanych znaczków na tresurę psów dla niewidomych, jak i nalepki z puszek od zupy Cambella na szkolne potrzeby w Ottawie i okolicy, oraz stare kartki świąteczne dla przedszkoli.

Zebrałyśmy trzy paki ubrań do wysyłki na Białoruś.

Przekazałyśmy $216.50 na Fundusz Inwalidów A.K. i Pomocy na Kraj ze zbiórki podczas Akademii 11-go Listopada urządzanej przez nasze Ogniwo.

Zapłaciłyśmy członkostwo do Friends of National Library and Archives Canada.

Kwiecień

Z okazji Święta Zmartwychwstania Pańskiego, Ogniwo # 8 dzieląc się z członkiniami i ich rodzinami wirtualną święconką, życzy: pogody ducha, woli odpuszczenia przewinień bliźniemu, woli naprawy siebie, zdrowia, sukcesów w pracy (w nauce), samych pogodnych dni i uśmiechu od ucha do ucha.

Niech ten dzień jednoczy bliskich, podzielonych, i tchnie Nadzieję w tych, którzy ją utracili.

Alleluja!

W imieniu naszego Ogniwa, które w tym roku będzie obchodzić swoje 40-stolecie,

Ewa Zadarnowska - prezes

Początek strony