Federacja Polek w Kanadzie, Ogniwo nr 8 w Ottawie

FEDERACJA POLEK
W KANADZIE
OGNIWO NR 8 OTTAWA


INFORMATOR

LISTOPAD 2004

Ogniwo nr 8 - Ottawa

(czerwiec - listopad 2004)

Kwiecień

18 kwietnia 2004 odbył się XXII konkurs recytatorski dla dzieci i młodzieży. Laureaci tego konkursu biorą później udział w konkursie recytatorskim urządzanym przez Fundację W. Reymonta w Toronto. W tym roku wzięło udział 44 uczestników w czterech grupach wiekowych, z tym że dodałyśmy młodszą grupę dzieci, bo nie było zgłoszeń z klas gimnazjalnych. Wszyscy uczestnicy otrzymali małe słowniki ortograficzne ufundowane przez wydział konsularny przy Ambasadzie R.P. oraz dyplomy uczestnictwa, a laureaci, specjalne dyplomy i nagrody pieniężne fundowane przez różne organizacje polonijne.

W tym samym czasie zakończył się konkurs czytelniczy "Książka - Mój Przyjaciel". Tu otrzymaliśmy 56 prac. Jury nagrodziło sześć prac nagrodami pieniężnymi. Sala Domu Polskiego SPK była uroczo udekorowana przez nasza członkinię - artystkę Iwonę Mahomed, kukiełkami jej roboty. Dzieci i rodzice zostali zaproszeni na soczki i kawę z ciastkami i na kiermasz książki polskiej.

Po raz pierwszy duża grupa członkiń wzięła udział w 5 km marszu na rzecz walki z MS (multiple sclerosis) nad kanałem Rideau. Świetna gimnastyka.

Maj

29 maja odbył się coroczny maraton i walkathon na 5 km, w którym już od 6-ciu lat bierzemy udział na rzecz walki z rakiem piersi. Nasz czas 54 min i złote medale.

Czerwiec

Festiwal Polski na terenach parkingowych Domu Polskiego SPK. Miałyśmy swoje stoisko z książkami i kukiełkami.

Lipiec / sierpień

Pożegnanie ambasadora i attaché wojskowego.

Opieka nad naszą podopieczną. Zakupy dla chorej i wożenie na wizyty lekarskie.

Co wtorek praca nad sortowaniem książek z Friends of NLC.

Zbiór ubrań na wysyłkę na Białoruś i Ukrainę (3 paczki).

Przygotowanie do obchodów 40-tolecia naszego Ogniwa. Zamiast bankietu postanowiłyśmy sprowadzić artystkę z Polski p. Agnieszkę Fatyga przy pomocy pani konsul, która ją nam poleciła. Związane z tym kupno biletu na przelot, reklama, sprzedaż biletów. Starania, żeby urządzić jej koncerty w Toronto i Montrealu. Zawiodły nas osoby, na których polegałyśmy, zabrakło im odwagi.

Wrzesień

15 IX koncert "Od opery do Afery" udał się fantastycznie. Pełna sala gości. Dochód przeznaczyłyśmy na cele charytatywne. Po koncercie nasze Ogniwo dostało Dyplom Gratulacyjny Ambasady R.P. za 40-toletnią działalność kulturalną i wychowawczą w środowisku polonijnym w Kanadzie z rąk zastępcy ambasadora, radcy Mieczysława Olender i pani konsul Grażyny Sosnowskiej-Sikorskiej wraz z bukietem róż po jednej dla każdej członkini.

Październik

2 i 3 X Poświeciłyśmy 10 godzin na olbrzymią wyprzedaż książek z FNL & archives Canada. Cały dochód poszedł na zakup antykwarialnych kanadyjskich książek, nut oraz map, które od czasu do czasu pojawiają się na sprzedaż.

7 X Christmas Exchange Bake Sale w City Hall. Dochód z tej imprezy idzie na bony żywnościowe dla biednych. Wśród biednych są także Polacy. Nasze panie piekły ciasta i robiły konfitury na tą wyprzedaż. W ciągu trzech godzin zarobiłyśmy $380.00.

9 X Wizyta w polskiej Szkole Południowej dla uczczenia rocznic Powstania Warszawskiego i Monte Casino. Nasza członkini Ewa Konopacka dawała tam wykład o powstaniu, przyniosła swoje ordery, aby dzieciom je pokazać. Ewa jest jedną z niewielu kobiet, które otrzymały order Virtuti Militari. Dzieci były bardzo zaciekawione wykładami jak i medalami.

14-17 X Zjazd KPK w Vancouver. Trzy członkinie brały udział. Bardzo milo spędziłyśmy czas z członkiniami Ogniwa #4. Dziękujemy za miłe przyjęcie nas w gościnnym domu pani Jadzi Keats.

18 X Spotkałam się w Surrey z panią profesor Marianną Jarochowska-Kosko, która pisze książkę o polskich emigrantkach w Kanadzie. Spędziłyśmy przemiłe kilka godzin w domu pani profesor.

18 X sześć członkiń otrzymało z prowincji Ontario medal wolontariusza za 40 i 30 lat pracy.

18 X sponsorowałyśmy wystawę polskiego plakatu teatralnego w Gatineau, urządzoną przez Ottawski Klub Teatralny im. J. Domańskiej.

20 X Brałyśmy udział w wystawie malarskiej "Celebrating women" w ukraińskiej Sali parafialnej, urządzonej przez National Council of Women. Wystawa ta ma podróżować po całej Kanadzie. Radzę paniom wziąć udział poprzez okręgowe Council of Women.

29 X po powrocie z najgorszego Zjazdu KPK na jakimkolwiek byłyśmy, zabrałyśmy się do pracy nad przygotowaniem spektaklu "Helena - rzecz o Modrzejewskiej" Kazimierza Brauna. W roli Heleny wystąpiła p. Maria Nowotarska z Toronto. Cały dochód wieczoru przeznaczony na walkę z rakiem piersi w Polsce poprzez projekt pocztówki z przesłaniem "DBAJ O SIEBIE - NIE ZAPOMINAJ O BADANIACH KONTROLNYCH". Pocztówki te wysłane przez widzów tego wieczoru mogą dotrzeć do wielu kobiet, przypominając o profilaktyce, która w walce z rakiem ma decydujące znaczenie - im wcześniej wykryta choroba, tym większa szansa na wyleczenie. Drugim celem, który chcemy wesprzeć, jest produkcja i dystrybucja filmu p.t. "Wewnętrzna Moc", którego ideą jest popularyzacja nowatorskich metod i terapii wspomagania leczenia konwencjonalnego. Film ma zwrócić uwagę na możliwość uruchomienia całego potencjału regeneracji, który drzemie w każdym z nas. Projekt ten jest popierany przez Polską Unię Onkologii i Polski Komitet Zwalczania Raka. Mam nadzieję, że jak film będzie gotowy, to zostanie pokazany we wszystkich Ogniwach / Okręgach jak największej liczbie kobiet.

30 X rano dałyśmy wykład o Polsce (historii, zwyczajach oraz strojach ludowych) w języku angielskim 50 przedstawicielkom Women's Inter-Church Council of Canada (Council reprezentuje 11 kościołów chrześcijańskich) z okazji Światowego Dnia Modlitwy, za który w 2005 roku są odpowiedzialne Polki w Polsce. Po wykładzie panie zasypywały nas pytaniami i chciały, abyśmy dały podobne wykłady w ich okręgach.

Przez cały ten okres pracowałyśmy nad ulepszeniem stronicy internetowej Ogniwa www.kpk-ottawa.org/fpk oraz ZG FPK www.federacjapolek.ca, które to wkrótce zostanie przeniesione na nowa domenę, zatrzymując ta sama nazwę. Ciągle staramy się je udoskonalić i uaktualnić.

Październik był dla nas bardzo pracowity. Mamy spokój do stycznia, kiedy to wypada nasza kolej na organizowanie opłatka dla całej Polonii ottawskiej.

Dotacje

  • Czerwony Krzyż - na powódź w Haiti
  • Rodzina Mazur przez KPK Manitoba
  • Friends of National Library & Archives
  • Christmas Exchange dla ubogich
  • Zbiór używanych znaczków na trening psów dla niewidomych
  • Nalepki zupy Cambell's na potrzeby szkół okolic Ottawy
  • Ubrania i buty na wysyłkę na Białoruś i Ukrainę
  • Breast Cancer
  • Multiple Sclerosis

W imieniu naszego Ogniwa, życzę wszystkim Paniom z Rodzinami wszystkiego najlepszego z okazji nadchodzących Świat Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym 2005 Roku!!!!!!

Ewa Zadarnowska
prezes

Początek strony