Federacja Polek w Kanadzie, Ogniwo nr 8 w Ottawie

FEDERACJA POLEK
W KANADZIE
OGNIWO NR 8 OTTAWA


INFORMATOR

MAJ 2005

Ogniwo nr 8 - Ottawa

(listopad 2004 - maj 2005)

Listopad

6 i 7 listopada 2004r. uczestniczyłyśmy w obchodach 50-cio Lecia Polskiej Szkoły im. W. Podoskiego. W programie artystycznym akademii, zorganizowanej dla uczczenia 50-tej rocznicy, występowali laureaci naszych konkursów recytatorskich. Nasza członkini Halina Celińska, która była jedną z pierwszych nauczycielek tej szkoły, została odznaczona Krzyżem Zasługi wręczonym przez Ambasadora RP, jego ekscelencję Piotra Ogrodzińskiego. Prawie wszystkie członkinie wzięły udział w Balu 50-cio Lecia Szkoły.

Styczeń

2 stycznia 2005r. - Opłatek Okręgu Stołecznego Kongresu Polonii Kanadyjskiej i Ambasady RP dla Polonii.
W tym roku była nasza kolej zorganizowania "Opłatka". Planowałyśmy to przyjęcie od tygodni. Barbara Woźniak przygotowała menu wieczoru i w dniu poprzedzającym uroczystość zrobiłysmy potrzebne zakupy. Pozostało wszystko złożyć i nakryć do stołu. Od samego rana przygotowywałyśmy przyjęcie dla 200 osob. Pracowało przy tym 12 pań. Wszyscy podziwiali nasze stoły, ktore uginały się od przeróżnych kanapek (nie tylko pięknych ale i smacznych), ciast i wina. Oprócz tradycyjnego poczęstunku przygotowałyśmy tablicę z informacjami prasowymi na temat nieszczęść spowodowanych przez fale tsunami w Azji. W puszce na dotacje dla ofiar kataklizmu uzbierało się $938.00, które przekazałyśmy do kanadyjskiego Czerwonego Krzyża (w tym dotacja naszego Ogniwa $200.00). Na "Opłatku" obecni byli: Ambassador RP, jego ekscelencja Piotr Ogrodziński, p. Konsul Grażyna Sosnowska-Sikorska z rodziną oraz Attaché Wojskowy Dobrosław Mąka z żoną , prezes Okręgu Stołecznego KPK dr Jerzy Zarzycki oraz prezesi wszystkich organizacji polonijnych z rodzinami.

15 stycznia 2005r. ogłosiłysmy II Konkurs Czytelniczy dla dzieci i młodzieży pt.: "Książka mój przyjaciel – Powiedz nam o książce, którą przeczytałaś/łeś"

Luty

20 lutego 2005r. byłyśmy zaproszone przez mera Ottawy na uroczyśtosci z okazji "Herritage Day" do merostwa.

Marzec

4 marca 2005r. z okazji "Światowego Dnia Modlitwy" przygotowywanego w tym roku przez Polki z Polski byłyśmy proszone przez kilka okręgów (kościołów, w których miały się spotkać kobiety różnych religii chrześciańskich) aby powiedzieć coś o Polsce. Uznałyśmy, że to świetna możliwość, aby zaznajomić inne kobiety z naszą kulturą, historią i oczywiście z nami, Polkami żyjącymi tu w Kanadzie. Barbara Woźniak, Ewa Konopacka i Ewa Zadarnowska wygłosiły odczyty w dwóch kościołach o historii Polski włącznie z korzyściami płynącymi z wstapienia jej do Unii Europejskiej w 2003 roku. Przygotowałyśmy również w jednym z kościołów wystawę wyrobów artystycznych, haftów, rzeźb, strojów ludowych; przygrywała nam polska muzyka Chopina z taśmy przyniesionej przez Rutę Rappak. Dziecięce stroje ludowe przyniosły ze swoich zbiorów panie Lois Raczkowski, Bronisława Nawrot i Barbara Woźniak. Było to nadzwyczaj udane spotkanie. Do innych 5-ciu okręgów dostarczyłam materiały o Polsce. W broszurce "World Day of Prayer" przygotowanej przez Women’s Inter–Church Council of Canada, zakradł się bład co do ilości mieszkańców w Polsce - poprawiłyśmy go. Otrzymałysmy $440.00, które przekazałyśmy męskiej drużynie harcerskiej "Turnia" w Ottawie jako dofinansowanie do letniego obozu.

8 marca 2005r. otrzymałyśmy list od Attaché Wojskowego pułkownika Dobrosława Mąki z życzeniami dla wszystkich pań z Federacji Polek w Kanadzie z okazji Święta Kobiet; można go przeczytać na www.federacjapolek.ca.

20 marca 2005r. prezes Ogniwa #8, Ewa Zadarnowska była zaproszona przez mera Ottawy B. Chiarelli na Interfaith Awards Ceremony do merostwa.

Kwiecień

10 kwietnia 2005r. już po raz XXIII, urzadziłyśmy Konkurs Recytatorski dla dzieci i młodzieży. Udział zgłosiły 42 małe i duże osoby. Pięcioosobowe jury miało trudny wybór, gdyż poziom był bardzo wysoki. Wszyscy uczestnicy otrzymali za udział polskie książki, a laureaci medale, nagrody pieniężne i książki. W przerwie konkursu recytatorskiego ogłosiłysmy wyniki konkursu czytelniczego. Miałyśmy 22 prace, przeważnie dzieci z klas 6, 7 i 8-mej. Wybrałyśmy 8 prac do nagród. Laureaci otrzymali nagrody książkowe.

24 kwietnia 2005r. - Walkathon na Multiple Sclerosis (stwardnienie rozsiane). Maszerowałyśmy w deszczu na dystansie 5km. Atmosfera była bardzo miła, wróciłyśmy przemoczone, ale zadowolone. Na walkę z MS przekazałyśmy $80.00.

PS
Po przeczytaniu w poprzednim Informatorze artykułu o Powstaniu Warszawskim nasuwa się uwaga, że powinna być w nim choćby wzmianka o tak ważnym fakcie jak to, że Ewa Konopacka, pierwsza przewodnicząca naszego Ogniwa, brała udział w Powstaniu i jako jedna z niewielu kobiet otrzymała Krzyż Virtuti Militari. Szkoda, że redakcja Informatora nie porozumiewa się z Ogniwami co do treści artykułów, które zamieszcza (poza sprawozdaniami). Można byłoby dodać wspomnienia Ewy. Ewa Konopacka już dwa razy przesyłała artykuły z prośbą o umieszczenie w Informatorze i za każdym razem artykuł albo był zgubiony albo pominięty milczeniem. Natomiast tendencyjny artykuł o Zjezdzie KPK, który był zamieszczony, nie powinien znaleźć miejsca w naszym Informatorze zgodnie z demokratyczną zasadą pokazywania wszystkich punktów widzenia, szczególnie gdy wiadomo, że takowe istnieją.

Początek strony