Federacja Polek w Kanadzie, Ogniwo nr 8 w Ottawie

FEDERACJA POLEK
W KANADZIE
OGNIWO NR 8 OTTAWA


INFORMATOR

GRUDZIEŃ 2012

Ogniwo nr 8 - Ottawa

(grudzień 2009 - grudzień 2012)

Nasze Ogniwo aktualnie liczy 26 czynnych członkiń, w tym 3 mieszkające poza Ottawą (Wietnam, Deep River i Barry’s Bay) i 4 Panie, które niedawno przystąpiły do naszego Ogniwa. Kilka pań nie bierze czynnego udziału w działalności Ogniwa ze wzgledów zdrowotnych.
Skład Zarządu naszego Ogniwa pozostaje bez zmian od 2006 roku.

Naszym corocznym największym wkładem w życie Polonii ottawskiej i okolicy są konkursy recytatorskie i literackie dla dzieci i młodzieży.

Organizujemy kiermasze książki "przechodniej", które cieszą się dużym zainteresowaniem, podobnie jak i spotkania z autorami książek - tzw. "kawiarenki literackie".

Bierzemy udział w wielu imprezach charytatywnych organizowanych przez miasto Ottawę, jak np. Walkathons na rzecz walki z rakiem piersi; te imprezy mają podwójny cel - charytatywny i towarzysko-sportowy. Raz w roku spędzamy weekend na Kaszubach ontaryjskich chodząc po górkach i zwiedzając miejsca osiedlania się pierwszych Polaków na tym terenie.

Włączamy się do pomocy poszkodowanym w klęskach żywiołowych jak powódź w Polsce, tsunami w Japonii lub trzęsienie ziemi w Haiti i Chile.

Pomagamy kobietom w potrzebie, staramy się reagowac na problemy i nieszczęścia każdej z naszych członkiń.

Nasze Ogniwo nr 8 włącza się w prace organizacji kanadyjskich, w których pracujemy czynnie poświęcając nasz czas. Są to: Friends of Library and Archives – Great Book Sale, Ottawa Council of Women - gdzie Ewa Zadarnowska pełni funkcję Conveenor of Cultural Affaires, a Maria Borys reprezentuje nas w Health Committee, Carring and Sharing Exchange, Christmas Exchange program – tu również Ewa Zadarnowska jest w komitecie BAKE Sale oraz Ethno-Cultural Coalition przy Social Planning Council. Ostatnio brałyśmy udział w etnicznym Forum. Tu współpracujemy z różnymi etnicznymi organizacjami; miałyśmy wystawę pokazująca przegląd naszych imprez.

Nasze Ogniwo bierze udział w imprezach organizowanych przez ottawski Okręg KPK i SPK w Ottawie. Ostatnio rozprowadzałyśmy książkę "Legenda trzech ołtarzy" dla KPK Niagara - Akcja Sokół, na odnowienie cmentarza Halerczykow w Niagara on the Lake i zamieściłyśmy naszą reklamę w programie KPK re-Haida–Błyskawica razem z innymi Ogniwami.

Mamy coroczne stypendium dla studenta wydziału polskiego/slawistyki Uniwersytetu Ottawskiego. Dajemy dotacje na: Związek Harcerstwa Polskiego poza Granicami Kraju, Bibliotekę Polską w Montrealu i na potrzeby Domu Polskiego SPK w Ottawie.

Dwa kolejne sezony dekorujemy choinkę w Muzeum Cywilizacji, która jest ubierana w końcu listopada i stoi w sali Muzeum do 8 stycznia razem z choinkami innych grup etnicznych.

Wesołych Świąt oraz szczęśliwego Nowego Roku !!!!

Ewa Zadarnowska
Prezes

Początek strony