Federacja Polek w Kanadzie, Ogniwo nr 8 w Ottawie

FEDERACJA POLEK
W KANADZIE
OGNIWO NR 8 OTTAWA


INFORMATOR

GRUDZIEŃ 2014

Ogniwo nr 8 - Ottawa

(grudzień 2013 - grudzień 2014)

Rok 2014 był dla naszego Ogniwa kontynuacją wcześniej rozpoczętych przedsięwzięć, dyskusją nad nowymi pomysłami i realizacją zadań na stałe zapisanych w kalendarzu naszej działalności.

Jak co roku poczyniłyśmy dotacje na cele ważne dla naszego polonijnego środowiska. Przekazałyśmy pieniądze na dofinansowanie Konkursu Młodych Talentów, który odbył się na wiosnę w Toronto, na zorganizowanie Polish Heritage Day w Royal Ontario Muzeum oraz na akcję podjętą przez Komitet Pomocy Studiom Polskim przy KPK w Ottawie dla utrzymania studiów polonistycznych na Uniwersytecie Ottawskim, którym, bez pozyskania odpowiednich środków finansowych, grozi likwidacja.

Ofiarowałyśmy również pieniądze i fanty na cele charytatywne realizowane przez inne organizacje: na zabawę harcerską - dla ottawskich harcerzy, na ”Zabawy w Parku” - imprezę Ogniwa # 24, na piknik na zakończenie roku działalności Council of Women, na pomoc dla rodzin na Ukrainie - coroczną akcję organizowaną przez Siostrę Danielę.

W dniach od 13 stycznia do 23 marca w Bytown Muzeum w Ottawie zorganizowałyśmy wystawę składającą się z 15 plansz (spośród 61) POLISH SPIRIT dotyczących osiągnięć Kanadyjczyków polskiego pochodzenia związanych z Ottawą. 20 marca, tuż przed zamknięciem wystawy, odbył się w muzeum "Polonijny Wieczór", na który przybyło wielu przedstawicieli Polonii.

W maju dotarła do nas bardzo smutna wiadomość. Zmarła nasza wieloletnia członkini Pani Wanda Garlicka (†5.05.2014). Pani Wanda była była prezesem naszego Ogniwa w latach 1970 - 1971, była również bardzo aktywną członkinią innych organizacji ottawskich, zasiadała w zarządach wielu z nich. Kilkakrotnie otrzymywała nagrodę Volunteer Award za pracę społeczną. Będzie nam bardzo brakowało Pani Wandy w naszym gronie. Z inicjatywy Jej córki, Pani Barbary Zatłokal oraz w porozumieniu z naszym Ogniwem podczas uroczystości pogrzebowej były zbierane datki na Fundusz Młodzieżowy im. Jadwigi Dobruckiej z przeznaczeniem na stypendia naukowe dla młodych ludzi.

1 czerwca odbył się XXXII Konkurs Recytatorski. Jest to nasza cykliczna impreza, w której biorą udział najmłodsi przedstawiciele ottawskiej Polonii. Dostojne jury, sala konkursowa z wielką sceną, medale, wspaniałe nagrody książkowe i pieniężne zachęcają dzieci do brania udziału w tym konkursie.

W dniu 29 czerwca 2014 brałyśmy udział w uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej wybitnemu kanadyjskiemu uczonemu polskiego pochodzenia, a zarazem cenionemu działaczowi społecznemu Polonii ottawskiej dr Jerzemu Dobrowolskiemu. Tablica została umieszczona w polskiej sekcji cmentarza Beechwood w Ottawie. Nasze Oniwo dołożyło się również finansowo do wykonania tej tablicy.

W tym roku omawiałyśmy sprawy związane z dalszym uznaniem przez Industry Canada naszej organizacji jako Non-for-Profit Corporation. W sierpniu, w ostatecznym głosowaniu nad Articles 4031 i 4002 wzięło udział odpowiednie quorum i nasza organizacja może nadal posiadać taki status.

Kolejne nasze coroczne przedsięwzięcie to tzw. Kiermasz Książki Przechodniej organizowany w miesiącach jesiennych – sprzedajemy za bardzo niskie ceny używane książki, które otrzymujemy od polonijnych darczyńców. Zarobek jest nieduży, ale mamy satysfakcję, że wiele książek zostanie ponownie przeczytanych. Część książek angielskojęzycznych przekazujemy do Friends of Library and Archives w Ottawie.

W dniach 16 - 19 października Prezes naszego Ogniwa Pani Ewa Zadarnowska reprezentowała Ogniwo na Walnym Zjeździe KPK w Thunder Bay.

Wróćmy jeszcze na chwilę do czerwca - trzy nasze członkinie: Panie Wera Ramik, Ewa Konopacka i Renia Forester otrzymały nagrodę Ontario Volunteer Award za 50 lat pracy społecznej. Panie były pierwszymi założycielkami naszego Ogniwa. I tu przechodzimy do naszego jubileuszu – w tym roku nasze Ogniwo obchodzi 50 urodziny! W związku z tak piękną rocznicą postanowiłyśmy odpowiednio ją uczcić. A jak? Napiszemy w następnym sprawozdaniu, gdyż obchody jeszcze przed nami...

Na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia życzymy Paniom i Ich najbliższym wszystkiego najlepszego oraz samych szczęśliwych dni w nowym 2015 roku i przypominamy słowa starej piosenki:

Jest taki dzień, tylko jeden raz do roku
Dzień, zwykły dzień, który liczy się od zmroku.
Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem
Dzień, piękny dzień, dziś nam rok go składa w darze...

O naszej pracy (ilustrowanej bogato zdjęciami) można sie dowiedzieć z webpage: www.kpk-ottawa.org/fpk/sprawozdania.html. Zapraszamy!

Ewa Zadarnowska
Prezes

Początek strony