Historia konkursów recytatorskich

Exhibition - History of the poetry competitions of the Polish-Canadian Women's Federation, Branch No 8 in Ottawa - April 2003

Wystawa - Historia konkursów recytatorskich Federacji Polek w Kanadzie, Ogniwo Nr 8 w Ottawie - kwiecień 2003