XXIII Poetry competition of the Polish-Canadian Women's Federation, Branch No 8 in Ottawa - April 10, 2005. Design of the decorations: Iwona Mohamed.

XXIII Konkurs Recytatorski Federacji Polek w Kanadzie, Ogniwo Nr 8 w Ottawie - 10 kwietnia 2005. Dekoracja wg projektu p. Iwony Mohamed.

Grupa I. Group I.

Grupa II. Group II.

Grupa III. Group III.

Grupa IV. Group IV.

Jury

Nagroda p. Konsul Grażyny Sosnowskiej-Sikorskiej dla Kamili Juzwik.
Consul, Mrs. Grazyna Sosnowska-Sikorska's award for Kamila Juzwik.

Ania Tomczak i p. S. Zybała - autor wiersza.
Ania Tomczak with S. Zybala - the author of the poem.

Laureaci II Konkursu Czytelniczego.