Kilka ujęć...

Uczestnicy Konkursu wraz z członkiem jury p. Romanem Górnym

Najmłodsi recytatorzy występujący poza konkursem

Wyróżnienia

Nagrody w grupie młodszej

Nagrody w grupie starszej