Wystawa w historycznym muzeum "Bytown"

"Bytown" Museum, "Capital Experience" - exhibition. Pictorial history of polish pioneers from beginning of immigration to 1935 (year of cenzus). Polish-Canadian Women's Federation, Branch No 8 in Ottawa - organizer of the Polish section.
June 15th - November 15th, 2000

Wystawa w historycznym muzeum "Bytown" - "Wystawa o życiu pionierów polskiego pochodzenia od początku emigracji do 1935 roku". Federacja Polek w Kanadzie, Ogniwo Nr 8 w Ottawie - organizator polskiej witryny.
15 czerwca - 15 listopada 2000