Delegatki na Walny Zjazd Kongresu Polonii Kanadyjskiej (KPK)

Members of the different Branches, delegates for the General Convention of the Canadian Polish Congress (CPC), meeting before the banquet
October 2002, Winnipeg

Członkinie różnych Ogniw, delegatki na Walny Zjazd Kongresu Polonii Kanadyjskiej (KPK), spotkanie przed bankietem
Październik 2002, Winnipeg