Wystawa "Złota Rybka"

Exhibition "Gold Fish", members of the Polish-Canadian Women's Federation, Branch No 8 in Ottawa, in white blouse - Ms. Mireille Savard, University of Ottawa, recipient of the Federation's (Branch No 8) scholarship
October 5th, 2002

Wystawa "Złota Rybka", panie z Federacji Polek w Kanadzie, Ogniwo Nr 8 w Ottawie, w białej bluzce - p. Mireille Savard, University of Ottawa, stypendystka Federacji (Ogniwo nr 8)
5 października 2002