Panie przy pracy

Members of the Polish-Canadian Women's Federation, Branch No 8 in Ottawa at work - cutting out a pattern of a doll, winter 2002-2003

Panie przy pracy, członkinie Federacji Polek w Kanadzie, Ogniwo Nr 8 w Ottawie - przygotowywanie wykroju lalki, zima 2002-2003

Panie przy pracy