Federacja Polek w Kanadzie, Ogniwo nr 8 w Ottawie

FEDERACJA POLEK
W KANADZIE
OGNIWO NR 8 OTTAWA


Ottawski Klub Teatralny im. Jadwigi Domańskiej
we współpracy
z Federacją Polek w Kanadzie, Ogniwo nr 8 w Ottawie
przygotowały spektakl

poświęcony pamięci Jadwigi Domańskiej
w 10-tą rocznicę śmierci i 100-lecie urodzin

Spektakl był sponsorowany przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"

W spektaklu udział wzięli

  • Zespół Con Brio de Montreal
  • Ottawski Klub Teatralny

Stefan Skulski, Jolanta Szaniawska, Stanisław Kielar, Lucyna Postolska, Maria Berwid - Gawalewicz, Elżbieta Namięśniowska (założycielka OKT), Juliusz Mazur, Marcin Kraszewski i Witold Gawalewicz

Kierownictwo artystyczne:
Maria Berwid-Gawalewicz
Kierownictwo muzyczne:
Mariusz Monczak
Współpraca organizacyjna:
Maria Podsadowska, Danuta Skąpska
Nagłośnienie:
dr Elżbieta Nowicka-Kielar
Oświetlenie:
Marcel Podsadowski


Spektakl odbył się 3 marca 2007 r.
o godz. 16:30 w Domu Polskim SPK

Dochód ze spektaklu został przeznaczony na zakup krzeseł do DP SPK

Początek strony