Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej. Od lewej, p. Daria Stańczyk, zastępca ambasadora RP, p. Ewa Zadarnowska, prezes Federacji Polek w Kanadzie, Ogniwo Nr 8 w Ottawie, p. Leonidas Chrysanthopoulos, ambasador Grecji, p. Wanda Garlicka i p. Bronisława Nawrot, członkinie Ogniwa. 16 kwietnia 2003.

Accession of the Polish Republic to the European Union. From the left, Mrs. Daria Stańczyk, Deputy of the Ambassador of the Polish Republic, Mrs. Ewa Zadarnowska, President of the Polish-Canadian Women's Federation, Branch No 8 in Ottawa, Mr. Leonidas Chrysanthopoulos, Ambassador of the Hellenic Republic to Canada, Mrs. Wanda Garlicka and Mrs. Bronisława Nawrot, members of the Federation. April 16, 2003.

Ambasadorowie 10 państw wstępujących do Unii Europejskiej na przyjęciu w Citizen House w Gatineau, Quebec. Przemawia Head of the European Commission, p. Eric Hayes. 16 kwietnia 2003.

Ambassadors of the 10 countries accessing to the European Union during a reception in Citizen House, Gatineau, Quebec. Speech of H.E. Eric Hayes, Ambassador and Head of the Delegation of the European Commission to Canada. April 16, 2003.