Spotkanie z Białoruską Grupą etniczną

Spotkanie z Białoruską Grupą etniczną w Ottawie - 24 maja 2003. Od lewej: p. Iwonka Survillo - prezydent Białorusi in exile, p. Maria Krupowies z Wilna, Litwa, p. Szwarcman, architekt, na tle swoich obrazów, p. Ewa Zadarnowska, prezes Federacji Polek w Kanadzie, Ogniwo Nr 8 w Ottawie.

Meeting with the Belarus ethnic group in Ottawa - May 24, 2003. From the left: Mrs. Iwonka Survillo - president of Belarus in exile, Mrs. Maria Krupowies from Vilnius, Lithuania, Mr. Szwarcman, architect, in front of his paintings, Mrs. Ewa Zadarnowska, president of the Polish-Canadian Women's Federation, Branch No 8 in Ottawa.

Spotkanie z Białoruską Grupą etniczną

Spotkanie z Białoruską Grupą etniczną w Ottawie - 24 maja 2003. Od lewej siedzą: p. Iwonka Survillo - prezydent Białorusi in exile i p. Maria Krupowies z Wilna, Litwa.

Meeting with the Belarus ethnic group in Ottawa - May 24, 2003. From the left: Mrs. Iwonka Survillo - president of Belarus in exile and Mrs. Maria Krupowies from Vilnius, Lithuania.

Koncert "Ballady Wileńskie"

Artystka Maria Krupowies z koncertu "Ballady Wileńskie" urządzonego przez nasze Ogniwo 21 maja 2003.

Artist Maria Krupowies from the concert "Ballads from Vilnius, Lithuania" organized by the Federation on May 21, 2003.

Koncert "Ballady Wileńskie"

Artystka Maria Krupowies z koncertu "Ballady Wileńskie" urządzonego przez nasze Ogniwo 21 maja 2003.

Artist Maria Krupowies from the concert "Ballads from Vilnius, Lithuania" organized by the Federation on May 21, 2003.

Wycieczka na Kaszuby ontaryjskie

Wycieczka na Kaszuby ontaryjskie. Pani Maria Krupowies z Wilna, Litwa. Maj 2003.

Excursion to Ontario's "Kaszuby". Mrs. Maria Krupowies from Vilnius, Lithuania. May 2003.

Wycieczka na Kaszuby ontaryjskie

Wycieczka na Kaszuby ontaryjskie. Zwiedzanie Wilna, Ontario z Wilnianką z Wilna z Litwy, panią Marią Krupowies (z prawej). Po lewej, p. Zofia Zawidzka, członkini Federacji Polek w Kanadzie, Ogniwo Nr 8 w Ottawie, z Barry's Bay.

Excursion to Ontario's "Kaszuby". Touring of Wilno, Ontario with Mrs. Maria Krupowies (on the right) from Vilnius, Lithuania. On the left, Mrs. Zofia Zawidzka, member of the Polish-Canadian Women's Federation, Branch No 8 in Ottawa, from Barry's Bay.