Wręczenie stypendium Stefanowi Wójcikiewiczowi

Wręczenie stypendium Stefanowi Wójcikiewiczowi - czołowemu sportowcowi, mistrzowi Kanady w badminton, przygotowującemu się do udziału w Olimpiadzie 2004 w Atenach. Z lewej: Łucja Peszko, Ruta Rappak, Wanda Garlicka, Lois Raczkowski i Eryka Wójcikiewicz, matka Stefana. 25 sierpnia 2003.

Handing of scholarship to Stefan Wójcikiewicz, leading athlete, champion of Canada in badminton, preparing for the participation in the Olympic Games in Athens in 2004. From the left: Mrs. Łucja Peszko, Ruta Rappak, Wanda Garlicka, Lois Raczkowski and Eryka Wójcikiewicz, mother of Stefan. August 25, 2003.