Wycieczka do Barry's Bay, Wilna i do Muzeum Kaszubskiego

Wycieczka do Barry's Bay, Wilna i do Muzeum Kaszubskiego. Lunch u Zosi Zawidzkiej w przerwie wycieczki. Wrzesień 2003.

Excursion to Barry's Bay, Wilno and the Museum of Ontario's "Kaszuby". Lunch at Mrs. Zofia Zawidzka. September 2003.