Forum Federacji Polek

Forum Federacji Polek w Kanadzie - planowanie zmian. Panie z różnych Ogniw - na statku w drodze na wyspę w Toronto. 18 października 2003.

Forum of the Polish-Canadian Women's Federation - planning of changes. Members of the Federation from different Branches - cruising to an island in Toronto. October 18, 2003.

Forum Federacji Polek

Po obradach - wycieczka statkiem na wyspę Toronto; widok na Toronto.

After the meeting, trip to Toronto Island - Toronto skyline.

Wieczór Autorski Anny Łabieniec

Forum Federacji Polek w Kanadzie. Ewa Zadarnowska, prezes Federacji Polek w Kanadzie, Ogniwo Nr 8 w Ottawie (po prawej) z pisarką Anną Łabieniec.

Forum of the Polish-Canadian Women's Federation. Ewa Zadarnowska, president of the Polish-Canadian Women's Federation, Branch No 8 in Ottawa (from the right) with Anna Łabieniec, writer.