Federacja Polek w Kanadzie, Ogniwo nr 8 w Ottawie

FEDERACJA POLEK
W KANADZIE
OGNIWO NR 8 OTTAWA


Sympozjum "Leadership Forum"

Zobacz zdjęcia z tego wydarzenia.

Dnia 18-go października 2003 r. w Domu Polskim SPK w Toronto odbyło się bardzo ciekawe sympozjum dla kobiet zorganizowane przez Federację Polek w Kanadzie w ramach projektu sponsorowanego przez Rząd Federalny (Canadian Heritage oraz Secretary of State).

Tematem sympozjum było planowanie strategiczne, czyli planowanie na przyszłość w warunkach ciągłych zmian wewnątrz naszego środowiska i na zewnątrz - ogólnie w życiu Kanady.

Celem tych planów jest zastanowienie się nad dalszym kierunkiem organizacji, planowanie nowych inicjatyw, rozwinięcie współpracy z innymi organizacjami kobiecymi oraz innymi grupami etnicznymi w Kanadzie.

Koordynator projektu - Dr Bogorya-Buczkowska wraz z konsultantką Dr Gina Valle opracowały ankietę, która została rozesłana do wszystkich członkiń organizacji, do organizacji młodzieżowych i innych grup etnicznych w ramach analizy obecnego stanu organizacji co do wspólnych problemów i sposobów ich przezwyciężenia.

Jednym z tematów była kwestia zaangażowania młodzieży i działalności na polu ogólno-kanadyjskim.

W sympozjum uczestniczyły liderki Federacji z całej Kanady wraz z delegatkami. Zaszczyciła nas Sam Bulte, Parliamentary Assistant to Minister Sheila Copps i MP (Parkdale-High Park). Podkreśliła rolę kobiet w życiu Kanady.

Przemawiały na sympozjum:

  • Elwira Sanchez de Malicki, założycielka Kongresu Hiszpańskiego w Kanadzie, członek zarządu Telefilm Canada,
  • Sophia de Witt, była Prezes KPK Winnipeg, Członek Rady doradczej w zakresie Wielokulturowości, członek Zarządu Chińskiego Community Centre - bardzo aktywna działaczka polonijna, która także działa na arenie ogólno-kanadyjskiej,
  • Dr Gina Valle, Włoszka urodzona w Montrealu, która ukończyła doktorat w dziedzinie edukacji wielokulturowej, jest autorką książki o portretach imigrantek.

Po formalnych prezentacjach, dyskusje w grupach były prowadzone w celu zidentyfikowania głównych słabych i mocnych stron organizacji, zagrożeń z otoczenia i głównych trudności w rozwoju.

Wszystkie prelegentki podkreśliły, że sprawy kobiet to sprawy rodzin, zdrowia, edukacji, opieki społecznej - jesteśmy zainteresowane wszystkim, co może poprawić byt naszych rodzin. Łączy nas wiele spraw, a razem możemy stworzyć większą siłę nacisku.

Nowe inicjatywy polegają na rozwinięciu współpracy z innymi organizacjami, wciągniecie w te inicjatywy młodzież urodzoną i wychowaną w Kanadzie.

Należy niektóre spotkania prowadzić w języku angielskim, aby młodzież mogła się wypowiedzieć.

Powinnyśmy się dzielić naszym dorobkiem kulturowym z innymi. Organizujemy wspólne imprezy, konferencje, wprowadzajmy osoby z poza naszego środowiska, które są chętne przekazać swoje doświadczenia.

Uczestniczki sympozjum reprezentujące Federację Polek w Ottawie, Hamilton, London, Windsor, Mississauga, Edmonton, Winnipeg, Vancouver przedstawią rezolucje Forum do swoich Ogniw, przyślą plan pracy na rok 2004. Ankiety zostaną przeanalizowane i przedyskutowane. Raport zostanie opublikowany w marcu 2004 r.

Nasza solidarność jest potrzebna w celu wzmocnienie naszego znaczenia na forum ogólno-kanadyjskim.

Atmosfera sympozjum potwierdziła, że jest to możliwe.

Uczestniczki zgodnie opracowały nowe sugestie, panował optymizm, chęć konstruktywnej pracy dla dobra naszej całej Polonii i Kanady.

(powyższy artykuł ukazał się w Głosie Polskim Nr 42 z dn. 29 X - 3 XI 2003 r.)

Początek strony