Wieczór Autorski Anny Łabieniec

Wieczór Autorski Anny Łabieniec - promocja jej książki "Powtórka z Syberii". Ten wieczór Federacja urządziła do spółki z internetową gazetą Polonii ottawskiej "Transatlantyk Nadziei" prowadzonej przez Jolantę Szaniawską. Od lewej: Anna Łabieniec, Jolanta Szaniawska i Ewa Zadarnowska, prezes Federacji Polek w Kanadzie, Ogniwo Nr 8 w Ottawie. 14 listopada 2003.

Evening with an author - Anna Łabieniec - promotion of her book "Powtórka z Syberii" ("Another look at Siberia"). Federation has organized this evening with the Ottawa's Polish community Internet newspaper "Transatlantyk Nadziei" led by Jolanta Szaniawska. From the left: Anna Łabieniec, Jolanta Szaniawska and Ewa Zadarnowska, president of the Polish-Canadian Women's Federation, Branch No 8 in Ottawa. November 14, 2003.