Federacja Polek w Kanadzie, Ogniwo nr 8 w Ottawie

FEDERACJA POLEK
W KANADZIE
OGNIWO NR 8 OTTAWA


Prezes naszego Ogniwa Ewa Zadarnowska wzięła udział w spotkaniu pań z okazjii

"The Second Annual Person's Day"

przy pomniku "Woman are Persons!" przy Parlamencie Ottawy, które było organizowane przez Council of Woman i odbyło się w południe 18 października 2007.

Krótka historia walki kobiet kanadyjskich o równouprawnienie.

Jakkolwiek żadna z walczących pięciu pań uwidocznionych w ramach pomnika nie zasiadla w Senacie Kanady, ale utorowały drogę dla innych kobiet do zajmowania publicznych stanowisk.

Prezes Ewa Zadarnowska na spotkaniu przed pomnikiem "Women are Persons!"

Początek strony