W Domu Polskim SPK - oczekiwanie na przyjazd p. Marii Kaczyńskiej, żony Prezydenta RP

P. Maria Kaczyńska z upominkiem od organizacji polonijnych w Ottawie

P. Maria Kaczynska i prezes Ewa zadarnowska

Początek strony