Reklamowy kącik naszego Ogniwa na Zjeździe Studentów "Quo Vadis".
Członkini Jadwiga Święcicka ze studentkami.

Prezes Ewa Zadarnowska

Z prezesem KPK Władysławem Lizoniem

Na spotkaniu w Ambasadzie RP

Początek strony