Uroczystość wręczenia Volunteer Awards za 5 lat pracy w Federacji Polek w Ottawie
pp. Grażyna von Finckenstein, Jadwiga Święcicka oraz Marzena Kuźma

Zdj. lewe: pp. Marzena Kuźma i grażyna von Finckenstein          Zdj. prawe: Marzena Kużma

Nagrodzone panie wraz z prezes FPK w Ottawie p. Ewą Zadarnowską

Początek strony