Na zdjęciach górnych: p. Wojciech Kozłowski z żoną Anną.
Na zdjęciu dolnym: pp. Henryk Borowy-Borowski, Jolanta Szaniawska, prof. Maria Łoś, Anna i Wojciech Kozłowscy

Goście Kawiarenki w Domu Polskim SPK

Dyskusje przy kawie.

Początek strony

Powrót do sprawozdania