Zjazd Federacji Polek w Kanadzie

Zjazd Federacji Polek w Kanadzie - przed Domem Polskim Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Ottawie - 1999.

General Convention of the Polish-Canadian Women's Federation - in front of the Polish House of the Polish Combatants' (Veterans) Association in Canada, Branch No 8 in Ottawa - 1999.